หนังสือ ยโสธราพิมพา นางแก้วคู่บารมี
รหัส :  230845010
false
false
false
false
true
false

หนังสือ ยโสธราพิมพา นางแก้วคู่บารมี

รหัส : 230845010
  • 9786161824112
  • ย้อนเรื่องราวความรักของพระพุทธเจ้าที่ไม่เคยเปิดเผยมาก่อน
  • รวมเรื่องราวใน 21 ชาติภพของพระนางยโธราพิมพานางแก้วคู่บารมี ซึ่งอธิษฐานติดตามเป็นคู่ครอง คู่บุญบารมีกับพระโพธิสัตว์มา 4อสงไขยหนี่งแสนมหากัป
฿ 269
฿ 299
10%
ประหยัด ฿ 30
ใช้ได้ตั้งแต่  18/06/2018 - 20/05/2022
รวมยอดของ
- +
มีวัตถุมงคล
สินค้านี้จำกัดจำนวนในการสั่งซื้อ

สำหรับสมาชิก ALL member

การจัดส่ง

จัดส่งฟรีเซเว่นอีเลฟเว่น (7-11) ส่งภายใน 2-5 วันทำการ หลังชำระเงิน
ฟรี
จัดส่งตามที่อยู่ ส่งภายใน 2-5 วันทำการ หลังชำระเงิน

วัตถุมงคลยอดนิยม

ขนาดสินค้ารวมบรรจุภัณฑ์ (WxLxH) 14.4x21x1.6 cm
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ 0.397 kg

เนื้อหาโดยสังเขป

ยโสธราพิมพา นางแก้วคู่บารมี

          รวบรวมเรื่องราวใน 21 ชาติภพของพระนางยโธราพิมพานางแก้วคู่บารมี ซึ่งอธิษฐานติดตามเป็นคู่ครอง คู่บุญบารมีกับพระโพธิสัตว์มา 4อสงไขยหนี่งแสนมหากัป แสดงให้เห็นถึงความร่วมสุข ร่วมทุกข์อย่างมั่นคง ไม่หวั่นไหว และมีความเสียสละอันยิ่งใหญ่ แม้แต่บุตร ธิดา เลือดเนื้อ ร่างกาย ชีวิตของนางก็สละให้ได้

          นับเป็นเวลา ๔ อสงไชยแสนกัป ที่เธอเฝ้าติดตามสร้างบุญบารมีกับพระโพธิสัตว์มายาวนาน ร่วมสุขทุกข์และยินดีเสียสละแม้กระทั่งชีวิตจวบจนพระโพธิสัตว์ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าจึงจบกิจอันยิ่งใหญ่ของผู้ที่ได้ชื่อว่า "นางแก้ว" รวบรวมเรื่องราวใน 21 ชาติภพของพระนางยโธราพิมพานางแก้วคู่บารมี ซึ่งอธิษฐานติดตามเป็นคู่ครอง คู่บุญบารมีกับพระโพธิสัตว์มา 4อสงไขยหนี่งแสนมหากัป แสดงให้เห็นถึงความร่วมสุข ร่วมทุกข์อย่างมั่นคง ไม่หวั่นไหว และมีความเสียสละอันยิ่งใหญ่ แม้ แต่บุตร ธิดา เลือดเนื้อ ร่างกาย ชีวิตของนางก็สละให้ได้ ใน "ยโสธราพิมพา นางแก้วคู่บารมี"

          เรามักรู้จักหรือเคยได้รับรู้เรื่องของพระนางยโสธราพิมพาว่าเป็นพระชายาของเจ้าชายสิทธัตถะ เป็นพระมารดาของพระโอรสราหุล และทรงบวชเป็นภิกษุณีแล้วบรรลุธรรมในที่สุด แต่หากย้อนไปในอดีตชาติก็จะนึกถึงเพียงชาติเดียวคือ พระนางมัทรี ผู้เป็นพระมเหสีของพระเวสสันดร นี้คือภาพจำส่วนใหญ่

          ขณะที่เรื่องราวในภพชาติอื่นๆ เช่นใน ๑๐ ชาติสุดท้ายคนมักจะจดจำหรือให้ความสำคัญกับเรื่องของพระโพธิสัตว์เท่านั้น ทั้งๆ ที่ "นางแก้ว" ผู้ติดตาม ร่วมสร้างบารมีมากับพระโพธิสัตว์ตลอด ๔ อสงไชยแสนกัป แม้บางชาติจะพลัดพรากจากกันบางชาติไม่ได้เป็นคู่ครองกัน แต่ก็เป็นบุคคลสำคัญที่ช่วยเกื้อหนุนร่วมบุญกันมายาวนาน

          ซึ่งพระโพธิสัตว์จะไม่สามารถสั่งสมบารมีได้สำเร็จเสร็จสมบูรณ์ได้เลยหากไม่ได้รับความร่วมมือยินยอมพร้อมใจจากคู่ครอง เพราะบางชาติก็ถูกยกให้เป็นภริยาของผู้อื่น บางชาติถึงกับต้องสละเลือดเนื้อและชีวิต ซึ่งสิ่งหล่านี้ไม่สามารถตัดใจสละกันได้ง่ายๆ แต่พระนางทรงเสียสละมาแล้วทุกอย่างด้วยความเต็มใจและยินดีที่จะร่วมสร้างบุญบารมีไปกับพระโพฺธิสัตว์ที่ปรารถนาในพระโพธิญาณอย่างไม่ย่อท้อ นับเป็นคุณสมบัติของนางแก้วอันประเสริฐสุดและหาได้ยาก

          ดังความที่ปรากฏในพระไตรปิฎกว่า "ข้าแต่พระมหามุนี" หม่อมฉันยอมรับทุกข์มากมายหลายอย่างนับไม่ถ้วนก็เพื่อประโยชน์แก่พระองค์ ข้าแต่พระมหามุนี คราวใดหม่อมฉันได้รับสุขหม่อมฉันย่อมอนุโมทนา และคราวใดที่ได้รับทุกข์ก็ไม่เสียใจ หม่อมฉันยินดีแล้วในที่ทุกสถานเพื่อประโยช์แก่โพธิญาณของพระองค์"

          หนังสือ "ยโสธราพิมพา" นางแก้วคู่บารมี เล่มนี้ จึงมีเจตตาที่จะประกาศคุณธรรมความดีอันยิ่งใหญ่ของนางแก้วผู้เป็นคู่บุญคู่บารมีของพระโพธิสัตว์ให้เป็นที่ประจักษ์ว่า จิตใจข ของอิสตรีนี้ กล้าหาญ อดทน เด็ดเดี่ยว อดทน เด็ดเดียว และน่ายกย่องสรรเสริญไม่แพ้สัตบุรุษเลย

#สำนักพิมพ์อมรินทร์ธรรมะ


สารบัญ

ยโสธราพิมพา นางแก้วคู่บารมี

- พระภัททากัจจานาเถรี การปรากฏกายของพระเถรี

- สุมิตตาพราหมณี ปฐมจิตอธิษฐาน

- เจ้าหญิงประภาวดี ด้วยจิตคิดเกลียดชัง

- นางสุชาดา รูปสมบัติเป็นทุกข์ภัย

- วิสัยหเศรษฐีภริยา ตกยากเกี่ยวหญ้ามาทำงาน

- ภริยาช่างหม้อ ตัดใจลา ทิ้งสามี

- สัมมิลลหาสินีกุมารี ทิ้งกายตายริมทาง

- จอมนางแห่งพาราณสี ราชินีผมหงอก

- โกศลราชธิดา อดีตชาตินางทาสีเป็นมเหสีพระราชา

- พระสมุททวิชยาเทวี อัญเชิญพระปัจเจกพุทธเจ้า

- อุทัยเทวี มเหสีพระเจ้าอุทัยราช

- พรหมทัตเทวี อดีตชาติที่ไม่พบกัน

- ธิดาช่างเหล็ก สะท้านใจเพียงได้ยินเสียง

- กุรุราชเทวี ผู้รักษากุรุธรรม

- สีดา ชายาพระราม

- โพธิปริพาชิกา ผู้ไม่ข้องในเมถุนธรรม


ยโสธราพิมพา นางแก้วคู่บารมี

ISBN : 9786161824112

ผู้แต่ง : ศิริวรรต์

สำนักพิมพ์ : อมรินทร์ธรรมะ

หน้า/จำนวนเล่ม : 308 หน้า

ชนิดปก : ปกอ่อน

เนื้อในพิมพ์ : 1 สี


เนื้อหาปกหลัง

          เรื่องราวในอดีตชาติจากหลายชาติภพ ของพระนางยโสธราพิมพาผู้เป็นนางแก้วคู่บารมี มหาอิสตรีที่ร่วมสร้างบุญบารมีมานับอเนกอนันต์ ร่วมติดตามเป็นคู่ครองของพระโพธิสัตว์มาตลอด ๔ อสงไชยแสนกัป ร่วมสุขร่วมทุกข์อย่างมั่นคง ไม่หวั่นไหว ยอมสละทรัพย์สินเงินทองของมีค่า แม้แต่บุตรธิดากระทั่งร่างกาย เลือดเนื้อ และชีวิตก็สละให้ได้ เพื่อประโยชน์ในการบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ ซึ่งความปรารถนาที่จะบรรลุโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้า จะสำเร็จไม่ได้เลยหากไม่ได้การสนับสนุนและเสียสละอย่างยิ่งใหญ่ ที่ทำได้ยากยิ่งของนางแก้วคู่บารมีเช่นนี้


รีวิวโดยสำนักพิมพ์

          ในหลายพันโกฏิกัปที่พระโพธิสัตว์เกิดเป็นคนยากจน คู่บารมีก็จะเกิดมาเป็นหญิงยากจน มีศีล มีจาคะ และมีปัญญา เสมอกัน เป็นคู่ครองที่มีความรักและความเข้าใจกันเป็นอย่างดี และในหลายร้อยชาติที่พระโพธิสัตว์เกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ มีเดชาฤทธิ์ปกครองมหาทวีปทั้งสี่ และทวีปน้อยสองพันมีรัตนะเจ็ดประการคู่บารมีบรมโพธิสามภาร เมื่อนั้นคู่บารมีของพระองค์ก็จะบังเกิดเป็นพระอัครมเหสี เป็นอัตถีรัตนะ เป็นนางแก้วคู่บารมีแห่งพระเจ้าจักรพรรดิ

          หนังสือ ยโสธราพิมพา นางแก้วคู่บารมี เล่มนี้เป็นการเล่าเรื่องอดีตชาติของนางแก้วคู่บารมีของพระโพธิสัตว์ ซึ่งชาวพุทธรู้จักกันดีในหลายพระนาม คือ ยโสธรา พิมพา ยโสธราพิมพา หรือโคปาพระชายาของเจ้าชายสิทธัตถะ หรือเมื่อบวชเป็นภิกษุณีแล้วมีนามว่า "พระภัททากัจจานาเถรี" เรื่องราวทั้งหลายได้เริ่มร้อยเรียง

          ตั้งแต่อดีตกาลแสนไกลที่พระนางได้เริ่มตั้งปฐมจิตอธิษฐานขอเป็นคู่บารมีกับพระโพธิสัตว์ด้วยใจศรัทธาทั้งที่ไม่รู้จักกัน ด้วยความปรารถนาที่ตั้งไว้ในครั้งนั้นได้ค่อยๆ ร้อยรัดให้นางแก้วและพระโพธิสัตว์ได้เกิดมาพบกัน ร่วมสุขร่วมทุกข์กัน ค่อยๆ ปรับศีล ปรับจาคะ ปรับปัญญาจนเสมอกัน จากนั้นทั้งสองจึงได้ครองคู่สร้างสมบุญบารมีร่วมกันในเกือบทุกชาติที่เกิดมา จนมาถึงชาติอันเป็นที่สุด

#ศิริวรรตน์

รีวิววัตถุมงคล (จากทั้งหมด 0 คน)
ภาพรวมความพึงพอใจ
0
0
0
0
0
ความเห็นของลูกค้าเฉลี่ย
ยอดรวม  ยังไม่มีการประเมิน