พระคุณพ่อพระคุณแม่
เหรียญพระคุณแม่ เนื้อทองแดงรมดำ
รหัส :  283880010

เหรียญพระคุณแม่ เนื้อทองแดงรมดำ

รหัส :  283880010
  • บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล,ปกปักรักษา,มีความศักดิ์สิทธิ์ตามผู้อธิษฐาน,เป็นสิ่งรำลึกถึงพระคุณพ่อพระคุณแม่
  • เปิดสั่งจองได้แล้ว วันนี้ - 30 เมษายน 2562
  • รับสินค้า 10 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป
บูชา  ฿ 199

ใช้ได้ตั้งแต่  01/04/2019 - 24/04/2019
รวมยอดของ
- +
มีวัตถุมงคล
สินค้านี้จำกัดจำนวนในการสั่งซื้อ
ส่งฟรีที่ เซเว่นอีเลฟเว่น
การันตีพระแท้จากวัด
Packaging Dimension (ก x ย x ส) 2.5 x 4 ซม.
Weight Detail 0.1

เหรียญพระคุณแม่ เนื้อทองแดงรมดำ

พระเกจิ : สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่๑๙ ทรงอธิษฐานจิต และประทานมวลสารพุทธคุณ ,๙ สมเด็จพระราชาคณะ,พระคณาจารย์ทั่วประเทศ

ชื่อวัด : วัดทุ่งเศรษฐี กรุงเทพมหานคร

พุทธคุณ : บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล,ปกปักรักษา,มีความศักดิ์สิทธิ์ตามผู้อธิษฐาน,เป็นสิ่งรำลึกถึงพระคุณพ่อพระคุณแม่

เนื้อวัตถุมงคล : ทองแดง

ขนาดวัตถุมงคล : 2.5 x 4 ซม.

น้ำหนักวัตถุมงคล : 0.1 กก. โดยประมาณ

จำนวนจัดสร้าง : จัดสร้างตามจำนวนสั่งจอง

 

- เปิดสั่งจองได้แล้ว วันนี้!!

- ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2562 - 30 เมษายน 2562

- ระยะเวลาการรับสินค้า 10 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป

วัตถุประสงค์ : สมทบทุนนำไปจัดสร้างเครื่องทรงพระพุทธนฤมิตรังสฤษดิ์มงคลสมัย พระประธานอุโบสถ วัดทุ่งเศรษฐี

 

ประวัติศาสตร์แห่งการรวบรวมชนวนมวลสารมงคลทั่วประเทศ


เพื่อจัดสร้างพระในครั้งสำคัญ


๑.  ชนวนมวลสารมงคลรับประทานจาก สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก


๒.  เทียนพรรษาพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙


๓.  ชนวนสำริดมงคลพิธีเททองพุทธาภิเษกและมังคลาภิเษก


๔.  ๔๕ มวลสารมงคลจากพระเกจิคณาจารย์


๕.  ๑๙๙ สุดยอดมวลสารมงคล

 

มวลสาร1

มวลสาร2

มวลสาร3

มวลสาร4

รายละเอียดโครงการวัตถุมงคล

เหรียญพระคุณแม่ เนื้อทองแดงรมดำ

นับแต่การเสด็จสู่สวรรคาลัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ เมื่อวันที่ ๑๓ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ที่ผ่านมา

สำหรับประชาชนคนไทยทั้งประเทศผู้้ได้เกิดได้อาศัย ใต้ร่มแห่งพระบรมโพธิสมภารของพระองค์ต้อง หลั่งน้ำตากันถ้วนทั่ว แม้การสวรรคตแห่งพระองค์นั้นจะเป็นไปตามกฏธรรมดาดังที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสสอนทุกประการ แต่กฏธรรมดา 

อันมี เกิด แก่ เจ็บ ตาย พลัดพรากจากบุคคลที่รัก และความเศร้าโศกเสียใจปรารถนาไม่สมหวัง ที่เป็นทุกข์เป็นธรรมดานั้น เมื่อถึงการสวรรคตแห่งพระองค์ ก็ยากยิ่งที่จะทำใจให้ปราศจากความทุกข์ความเศร้าโศก ในอันต้องเสียพระผู้เป็นดั่งจิตวิญญาณของชาติได้

แต่ในห้วงเวลาแห่งการสูญเสียก็บังเกิดสิ่งดีงามขึ้นมาในสังคมไทย นั่นคือ การทำความดีด้วยกำลังและวิธีการตามแต่ละบุคคล แต่ละคณะจะสามารถกระทำได้ จากจุดเริ่มต้นเล็กๆ กระจายขยายเป็นวงกว้าง ด้วยเราทั้งหลายเชื่อมั่นว่าคุณความดีที่เราได้กระทำนี้ 

ทั้งบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ประการ ทั้งทาน ศีล สมาธิ และปัญญา จะมากหรือน้อยย่อมบังเกิดเป็นบุญกุศล เป็นปัจจัยแห่งความสุขในปัจจุบันและสัมปรายภพ เป็นสิ่งที่เราทั้งหลายผู้รู้คุณ จะสามารถตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณ พ่อและแม่ของแผ่นดิน ที่ทรงเสียสละเพื่อลูกๆ 

มามากมายจนพรรณนาไม่สิ้น

วัดทุ่งเศรษฐี เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าาฯ พระราชทานนามพระพุทธรูป พระประธานประจำอุโบสถ ว่า “พระพุทธนฤมิตรังสฤษดิ์มงคลสมัย” เมื่อวันที่

๑๙ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๔๕ ด้วยสำนึกในพระมหา กรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่ง วัดทุ่งเศรษฐี โดยพระราชพัฒนโสภณ เจ้าอาวาส จึงดำริริเริ่มโครงการอันเป็นมหาสังฆทาน วิหารทาน และธรรมทาน คือ อามิสทานทั้ง ๓ ประการ

ที่จัดว่ามีอานิสงส์สูงสุดในพระพุทธศาสนา เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้เป็นส่วนหนึ่ง ในการร่วมกันสร้างบุญกุศลใหญ่ถวายเป็นพระราชกุศล เจริญพุทธานุสสติโดยมีพระพุทธรูปจำลองที่ทรงโปรดเกล้าาฯ พระราชทานนามไว้เป็นเครื่องระลึก

เพื่อสร้างความดีต่อ ตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณแห่ง พ่อหลวง แม่หลวง และพระคุณบิดา มารดาผู้ให้กำเนิดสืบไป

พิธีพุทธาพิเษก

พิธีอธิษฐานจิต ณ ๙ อุทยานประวัติศาสตร์, พิธีปลุกเสก ณ ๘๔ วัดทั่วราชอาณาจักร,พิธีปลุกเสก อธิษฐานจิต ๙ ประเทศ อินเดีย จีน ศรีลังกา เนปาล,ภูฏาน,เมียนมา,ลาว,กัมพูชา,สิงคโปร์,พิธีปลุกเสกมวลสารพุทธคุณ โดยพระเกจิคณาจารย์

พระคุณพ่อพระคุณแม่1

พระคุณพ่อพระคุณแม่2

พระคุณพ่อพระคุณแม่3

พระคุณพ่อพระคุณแม่4

 

วัตถุประสงค์ในการจัดสร้าง

จัดสร้างเครื่องทรงถวายพุทธรูปพระประธานเป็นพุทธบูชา,บูรณะพระอาราม วัดทุ่งเศรษฐี, สมทบทุนโครงการพุทธอุทยานพระโพธิสัตว์กวนอิมเทิดพระเกียรติ

 

ดำเนินการจัดสร้างโดย

วัดทุ่งเศรษฐี กรุงเทพมหานคร

 

หมายเหตุ

 

1.พระแต่ละองค์อาจแตกต่างจากภาพ เนื่องจากเป็นพระเก่าที่สะสมไว้อยู่ในสภาพแวดล้อมไม่เหมือนกัน

2.ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนวัตถุมงคล และกรุณาตรวจสอบความสมบูรณ์ของวัตถุมงคลก่อนออกจากร้าน เซเว่น อีเลฟเว่น

3.วัตถุมงคลอาจมีคราบดำ มีรูหรือรอยต่างๆที่เกิดจากกรรมวิธีการสร้าง หน้าตาอาจไม่คมชัด ซึ่งเป็นเสน่ห์ของพระแต่ละองค์ ทางวัดขออนุโมทนาในการร่วมสร้างบุญมา ณ โอกาสนี้

รีวิววัตถุมงคล (จากทั้งหมด 0 คน)
ภาพรวมความพึงพอใจ
0
0
0
0
0
ความเห็นของลูกค้าเฉลี่ย
ยอดรวม  ยังไม่มีการประเมิน