เหรียญสมเด็จพระสังฆราช รุ่นครบรอบ 19 ปี แห่งการสถาปนาวัดบวรฯ เนื้อทองแดง ปี 51
รหัส :  474076010
false
false
false
false
true
false

เหรียญสมเด็จพระสังฆราช รุ่นครบรอบ 19 ปี แห่งการสถาปนาวัดบวรฯ เนื้อทองแดง ปี 51

รหัส : 474076010
  • บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล แคล้วคลาด ปลอดภัย เจริญด้วยลาภยศ อำนาจ บารมี
  • ชนวนมวลสารพระเกจิคณาจารย์ มวลสารเก่า แผ่นจารย์อักขระยันต์พระเกจิ
  • หาปัจจัยในการก่อสร้างอุโบสถดิน ณ วัดสิงห์ทอง จ.ยโสธร
  • พระเกจิคณาจารย์หลายรูป
฿ 999

ใช้ได้ตั้งแต่  28/09/2021 - 23/03/2023
รวมยอดของ
- +
มีวัตถุมงคล
สินค้านี้จำกัดจำนวนในการสั่งซื้อ

สำหรับสมาชิก ALL member

การจัดส่ง

จัดส่งฟรีเซเว่นอีเลฟเว่น (7-11) ส่งภายใน 2-5 วันทำการ หลังชำระเงิน
ฟรี
จัดส่งตามที่อยู่ ส่งภายใน 2-5 วันทำการ หลังชำระเงิน

วัตถุมงคลยอดนิยม

ขนาดสินค้ารวมบรรจุภัณฑ์ (ก x ย x ส) 2.4 x 3.1 x 0.3 ซม.
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ 0.01

เหรียญสมเด็จพระสังฆราช รุ่นครบรอบ19 ปี แห่งการสถาปนา วัดบวรฯ เนื้อทองแดง ปี51

พระเกจิ : พระเกจิคณาจารย์หลายรูป

ชื่อวัด : ให้เช่าบูชาโดย พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย วัดบวรนิเวศวิหาร

พุทธคุณ : บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล แคล้วคลาด ปลอดภัย เจริญด้วยลาภยศ อำนาจ บารมี

เนื้อวัตถุมงคล : ทองแดง

ขนาดวัตถุมงคล : 2.4 x 3.1 x 0.3 ซม.

น้ำหนักวัตถุมงคล : 0.01 กก.

 

รายละเอียดโครงการวัตถุมงคล

เหรียญสมเด็จญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช รุ่น ที่ระลึกครบ 19 ปี แห่งการสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช เนื้อเงิน เป็นรุ่นสุดท้ายที่พระองค์ทรงเสด็จในพิธีด้วยพระองค์เอง เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๑ ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวหาร กรุงเทพมหานคร เป็นเหรียญที่น่าสะสมอีกเหรียญหนึ่ง

พิธีบำเพ็ญพระกุศลครบปีที่ ๑๙ แห่งการสถาปนา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ณ พระอุโบสถ

เวลา ๑๐.๓๐ น. - สมเด็จพระสังฆราช เสด็จเข้าภายในพระอุโบสถ
- ทรงจุดธุปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- ทรงจุดธุปเทียนที่หน้าพระรูป สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส สมเด็จพระสังฆราช กรมหลวงวชิรญาณวงศ์
- ผู้แทนคณะสงฆ์ถวายสักการะ
- ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ถวายสักการะ
- เจ้าพนักงานอาราธนาศีล
- สมเด็จพระราชาคณะให้ศีล
- เจ้าพนักงานอาราธนาพระปริตร
- สมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ กรรมการมหาเถรสมาคมเจริญพระพุทธมนต์
- สมเด็จพระสังฆราช ทรงจุดเทียนชัย เทียนมหามงคลทำน้ำพุทธมนต์ ในการประกอบพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรูป ปางสมาธิ ภ.ป.ร. พระพุทธรูป ภ.ป.ร เหรียญพระรูปเหมือนที่ระลึกครบปีที่ ๑๙ แห่งการสถาปนา จบแล้ว
- สมเด็จพระสังฆราช ทรงถวายจตุปัจจัยไทยธรรมพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
- สมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ ที่เจริญพระพุทธมนต์อนุโมทนา
- สมเด็จพระสังฆราช ทรงกรวดน้ำถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระบูรพาจารย์ สมเด็จพระสังฆราช แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทั้ง ๑๘ พระองค์ และพระบูรพาจารย์
- สมเด็จพระสังฆราช โปรดให้ผู้แทนพระองค์ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ที่เจริญพระพุทธมนต์ และพระสงฆ์ที่นิมนต์มาในงาน ๑๕๐ รูป และถวายจตุปัจจัยไทยธรรมพระสงฆ์
- สมเด็จพระสังฆราชเสด็จกลับตำหนักค่อยท่าปราโมช เป็นเสร็จพิธี

เวลา ๑๖.๓๐ น. พระราชครูวามเทพมุนี หัวหน้าคณะพราหมณ์ เทวสถานโบสถ์พราหมณ์และคณะ ประกอบพิธีบวงสรวงสังเวยเทพยดา บูชาฤกษ์ ในการประกอบพิธีพุทธาภิเษก มังคลาภิเษก พระพุทธรูป ปางสมาธิ ภ.ป.ร. ที่วัดบวรนิเวศวิหาร คณะกรรมการโครงการบูรณปฏิสังขรณ์วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมถ์ คณะเถรคณาจารยื และพุทธศาสนิกชนร่วมกันหล่อ ณ บริเวณหน้าพระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ สำหรับทูลถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นกรณีพิเศษ และพระพุทธรูป ภ.ป.ร. พระพิมพ์ ด่านหลังมีลายเซ็นพระนาม สด.พระญาณสังวร เหรียญพระรูปเหมือนสมเด็จพระสังฆราช ที่ระลึกครบปีที่ ๑๙ แห่งการสถาปนา ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๒-๒๕๕๑
- ประธานพิธี สมเด็จพระราชาคณะ กรรมการมหาเถรสมาคม จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดเทียนมหามงคล เทียนวิปัสสี เทียนนวหรคุณ เทียนทอง เทียนเงิน ธุปเทียน เครื่องบูชาที่กระบะมุก พระสวดพุทธาภิเษก
- พระสงฆ์จตุรวรรคสวดคาถาพุทธาภิเษก
- จุดเทียนพุทธาภิเษกที่ขันสาคร
- พระพรหมมุนี จุดธูปเทียนที่แท่นบูชาหน้าพระรูป สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส สมเด็จพระสังฆราช กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ พระมหาเถรคณาจารย์ นั่งปรกอธิษฐานจิตเจริญบริกรรมภาวนา

เวลา ๑๙.๔๕ น. ประธานพิธีดับเทียนชัย
- พระสงฆ์จตุรวรรคที่สวดคาถาพุทธาภิเษกเจริญคาถาดับเทียนชัย
- ประธานพิธีดับเทียนชัยประพรมน้ำพระพุทธมนต์ โปรยข้าวตอกดอกไม้
- คณะกรรมการเข้าถวายจตุปัจจัยไทยธรรมพระมหาเถรคณาจารย์ และพระสงฆ์ที่สวดคาถาพุทธาภิเษก
- พระสงฆ์อนุโมทนา
- คณะกรรมการกรวดน้ำถวายเป็นพระกุศลพระพรชัยมงคล สมเด็จพระสังฆราช เพื่อให้ทรงเจริญพระชนมายุสิริสวัสดิพิพัฒนมงคล
- พิธีเวียนเทียนฉลองสมโภชในการประกอบพิธีพุทธาภิเษก เป็นเสร็จพิธี

 

พิธีพุทธาพิเษก

พิธีพุทธาภิเษก ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร

วัดบวรนิเวศวิหารมีสถาปัตยกรรมแบบไทยผสมจีน ภายในพระอุโบสถมีพระพุทธรูปสำคัญอยู่ 2 องค์เป็นพระประธาน คือ พระพุทธสุวรรณเขต (หลวงพ่อโต) ที่อัญเชิญมาจากวัดสระตะพาน จังหวัดเพชรบุรี และพระพุทธชินสีห์ อัญเชิญมาจากวิหารทิศเหนือ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก ใต้ฐานพุทธบัลลังก์ พระพุทธชินสีห์ พระประธานในพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร เป็นที่บรรจุพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเคยผนวช ณ วัดนี้เมื่อยังทรงดำรงพระอิสริยยศที่สยามมกุฎราชกุมาร

 

วัดบวร5

 

ถัดจากพระอุโบสถออกไปเป็นเจดีย์กลมขนาดใหญ่ สร้างรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หุ้มกระเบื้องสีทอง รอบฐานพระเจดีย์มีศาลาจีนและซุ้มจีน ถัดออกไปเป็นวิหารเก๋งจีน นอกจากนี้ก็มีจิตรกรรมฝาผนังฝีมือขรัวอินโข่ง บริเวณรอบเจดีย์มีพระพุทธรูปสำคัญองค์หนึ่ง คือ พระไพรีพินาศ


ระหว่างที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงผนวชและประทับที่วัดบวรนิเวศวิหาร โปรดเกล้าฯ ให้ประติมากรของกรมศิลปากรปั้นหุ่นและสร้างพระพุทธรูปปางห้ามสมุทร โดยเสด็จพระราชดำเนินหล่อพระพุทธรูปเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2499 สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ได้ถวายพระนามพระพุทธรูปองค์นี้ว่า "พระพุทธนาราวันตบพิตร

 

วัตถุประสงค์ในการจัดสร้าง

หาปัจจัยในการก่อสร้างอุโบสถดิน ณ วัดสิงห์ทอง จ.ยโสธร

 

ดำเนินการจัดสร้างโดย

ให้เช่าบูชาโดย พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย วัดบวรนิเวศวิหาร

 

หมายเหตุ

1.พระแต่ละองค์อาจแตกต่างจากภาพ เนื่องจากเป็นพระเก่าที่สะสมไว้อยู่ในสภาพแวดล้อมไม่เหมือนกัน

2.ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนวัตถุมงคล และกรุณาตรวจสอบความสมบูรณ์ของวัตถุมงคลก่อนออกจากร้าน เซเว่น อีเลฟเว่น

3.วัตถุมงคลอาจมีคราบดำ มีรูหรือรอยต่างๆที่เกิดจากกรรมวิธีการสร้าง หน้าตาอาจไม่คมชัด ซึ่งเป็นเสน่ห์ของพระแต่ละองค์ ทางวัดขออนุโมทนาในการร่วมสร้างบุญมา ณ โอกาสนี้

รีวิววัตถุมงคล (จากทั้งหมด 0 คน)
ภาพรวมความพึงพอใจ
0
0
0
0
0
ความเห็นของลูกค้าเฉลี่ย
ยอดรวม  ยังไม่มีการประเมิน