เหรียญหลวงพ่อพุธ หลังพระชัยเมืองนครราชสีมา เนื้อทองทิพย์
รหัส :  164996020

เหรียญหลวงพ่อพุธ หลังพระชัยเมืองนครราชสีมา เนื้อทองทิพย์

รหัส :  164996020
  • ขจัดมาร อุปสรรคและอำนวยให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี คิดการสิ่งใดก็สมปรารถนา
  • รวบรวมสุดยอดพระเกจิอาจารย์ร่วมจารอักขระแผ่นทองเหลือง และมอบชนวนมวลสารเพื่อนำมาสร้าง
  • เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารปฏิบัติธรรมของวัดป่าสาลวัน
  • พระธรรมโสภณ (หลวงพ่อใหญ่ วัดสุทธจินดา ประธานฝ่ายสงฆ์ และประธานดับเทียนชัย), หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร, หลวงพ่อจอย วัดโนนไทย, หลวงพ่อปู่อุทัย วัดเขาใหญ่ญาณสัมปันโน, หลวงปู่เยื้อน วัดเขาศาลาฐานะจาโร สุรินทรื ฯลฯ
฿ 149

ใช้ได้ตั้งแต่  20/06/2017 - 26/01/2021
รวมยอดของ
- +
มีวัตถุมงคล
สินค้านี้จำกัดจำนวนในการสั่งซื้อ

การจัดส่ง

จัดส่งฟรีเซเว่นอีเลฟเว่น (7-11) ส่งภายใน 3 - 7 วันทำการ หลังชำระเงิน
ฟรี
จัดส่งตามที่อยู่ ส่งภายใน 3 - 7 วันทำการ หลังชำระเงิน

วัตถุมงคลยอดนิยม

ขนาดสินค้ารวมบรรจุภัณฑ์ (ก x ย x ส) 9 x 14 x 6 ซม.
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ 0.5 กก.

เหรียญหลวงพ่อพุธ หลังพระชัยเมืองนครราชสีมา เนื้อทองทิพย์

ชื่อวัด : วัดโคกเลาะ จังหวัดอำนาจเจริญ

พุทธคุณ : บูชาเพื่อเป็นสิริมงคล

เนื้อวัตถุมงคล :  เนื้อทองทิพย์

ขนาดวัตถุมงคล : 3.9 x 2.3 ซม.

จำนวนจัดสร้าง : 5,000 เหรียญ

 

รายละเอียดวัตถุมงคล

เหรียญหลวงพ่อพุธ หลังพระชัยเมืองฯ เนื้อทองทิพย์

พระชัยเมืองนครราชสีมา - หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

 

วัตถุประสงค์ในการจัดสร้าง

เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารปฏิบัติธรรมของวัดป่าสาลวัน 

 

ดำเนินการจัดสร้างโดย

พลโทพลภัทร เรืองสอน 

 

พิธีพุทธาพิเษก

พิธีพุทธา-เทวาภิเภก พระชัยเมืองนครราชสีมา หลวงพ่อพุธ วันที่ ๓๐ ตุลาคม

รายนามเกจิอาจารย์ อธิษฐานจิตปลุกเสก

พระธรรมโสภณ (หลวงพ่อใหญ่ วัดสุทธจินดา ประธานฝ่ายสงฆ์ และประธานดับเทียนชัย)

หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร ชัยภูมิ

หลวงพ่อจอย วัดโนนไทย โคราช

หลวงพ่อปู่อุทัย วัดเขาใหญ่ญาณสัมปันโน โคราช

หลวงปู่เยื้อน วัดเขาศาลาฐานะจาโร สุรินทรื ฯลฯ

 

    เป็น ๑ ใน ๙ พระพุทธรูปศักดิ์ ที่ควรสักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลปัจจุบันประดิษฐานอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระชัยบางครั้งเขียนว่า "พระชัย" ปรากฏในพระราชพงศาวดารตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช นามพระชัยมีความหมายว่า "ชัยชนะ"   


พระพุทธรูปปางมารวิชัย ประทับนั่งสมาธิราบบนฐานเตี้ย พระบาทขวาทับพระบาทซ้าย ครองจีวรห่มเฉียง ชายสังฆาฏิยาวสอดอยู่ใต้ชายรัดประคด พระพักตร์สี่เหลี่ยม พระเนตรเบิกกว้าง กรอบพระพักตร์มีไรพระศกสองเส้น ขมวดพระเกศาเล็ก พระรัศมีทำเป็นรูปคล้ายหม้อน้ำ แบบศิลปะที่เรียกกันว่า “พระพุทธรูปอู่ทอง ๒” มีจารึกอักษรขอม ภาษาบาลี รูปแบบอักษรประมาณพุทธศตวรรษที่ ๒๒-๒๓ ที่องค์พระโดยรอบ

                ด้านหน้า : ที่พระอังสกุฏด้านซ้ายจารึกตัวอักษร จ ที่พระนลาฏจารึกตัวอักษร ภ ที่พระศอจารึกตัวอักษร ก ที่พระอังสกุฎด้านขาวจารึกตัวอักษร ส

                คำว่า จะ ภะ กะ สะ โบราณเรียกว่า คาถากาสลัก ในคัมภีร์วชิรสารัตถสังคหะ แต่งโดยท่านรัตนปัญญาเถระ ให้ความหมายไว้ว่ากำเนิดจากพระพุทธธรรม มงคลสูงสุด ๓๘ ประการ อักษรแต่ละตัวย่อจากพุทธสุภาษิต ดังนี้

                จ  ย่อมาจาก  จช ทุชฺชนส?สคฺค?  จงหลีกเลี่ยงการคบคนพาล

                ภ  ย่อมาจาก  ภช สาธุสมาคม?  จงคบหาสมาคมกับคนดี

                ก  ย่อมาจาก  กร ปุญฺญมโหรตฺต?  จงทำความดีทุกวัน ทุกคืน ทุกลมหายใจ

                ส  ย่อมาจาก  สร นิจฺจมนิจฺจต?  จงระลึกถึงความไม่เที่ยง ความไม่แน่นอนของสิ่งทั้งปวงตามธรรมชามติ

                ที่พระอุระด้านซ้ายและขวา

                แถวที่ ๑ จารึกอักษร ๖ ตัว คือ อุ ก ส ถ สา ร?

                แถวที่ ๒ จารึกอักษร ๗ ตัว คือ พ ก อุ ก ผ สา ร?

                แถวที่ ๓ จารึกอักษร ๓ ตัว คือ อิ สวา สุ

                ย่อมาจาก อิติปิโส ภควา, สวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม, สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ หัวใจพระรัตนตรัย พุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ

                ด้านซ้าย : พระพาหาด้านซ้าย จารึกอักษร ๔ ตัว คือ น ม พ ท พระพาหาด้านขวา จารึกอักษร ๔ ตัว คือ จ พ ก ส

                ด้านหลัง : ตามแนวสังฆาฏิตั้งแต่พระอังสกุฏด้านซ้ายลงมา จารึกอักษร ๕ ตัว คือ น โม พุทฺ ธา ย

                คำว่า “นโม พุทฺธาย” นั้น เป็นคาถาพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์ จารึกย่อนามพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์ที่ทรงอุบัติในภัทรกัลป์นี้ คือ

                น  หมายถึง พระกกุสันโธ ใช้เขียนแทนอาโปธาตุ ธาตุน้ำ มีกำลัง ๑๒

                โม  หมายถึง พระโกนาคม ใช้เขียนแทนปฐวีธาตุ ธาตุดิน มีกำลัง ๒๑

                พุท  หมายถึง พระกัสสปะ ใช้เขียนแทนเตโชธาตุ ธาตุไป มีกำลัง ๖

                ธา  หมายถึง พระสมณะโคดม ใช้เขียนแทน วาโยธาตุ ธาตุลม มีกำลัง ๗

                ย  หมายถึง พระศรีอารยเมตไตรย ใช้เขียนแทนอากาศธาตุ มีกำลัง ๑๐

                เมื่อรวมกำลังธาตุทั้ง ๕ ก็จะเป็นคุณพระพุทธเจ้า ๕๖ การที่ใช้นามของพระพุทธเจ้าเขียนเป็นพระคาถาในยันต์ของพระเกจิอาจารย์แต่ละองค์จึงนิยมคำว่า “นะ โม พุท ธา ยะ” มาใช้เป็นพระคาถา และเรียกว่าคาถาพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์ หรือแม่ธาตุใหญ่ มีพุทธคุณเหนือยันต์ทั้งปวงรวมทั้งมีความเชื่อสืบต่อกันว่า ผู้ใดที่ท่องหรือบริกรรมพระคาถาบทนี้ด้วยจิตอันสงบและมั่นคงแล้วจะมีพุทธคุณคุ้มครองครอบจักรวาล

                พระชัยบางครั้งเขียนว่า “พระไชย” เป็นพระพุทธรูปสำคัญมาแต่บรรพกาล ปรากฏในพระราชพงศาวดารตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช นามพระชัยมีความหมายว่า ชัยชนะ เนื่องด้วยแต่เดิมมีความมุ่งหมายเพื่ออัญเชิญไปในกองทัพยามออกศึกสงครามเพื่อชัยชนะ สร้างเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย มีความหมายว่า ปราบมารได้ชัยชนะ นอกจากนี้ใช้ตั้งในการพระราชพิธีต่างๆ เรียกว่าพระชัยพิธี สำหรับขจัดอุปสรรคอำนวยให้การพิธีสำเร็จผล

หลวงพ่อพุธ

 

หมายเหตุ

1.พระแต่ละองค์อาจแตกต่างจากภาพ เนื่องจากเป็นพระเก่าที่สะสมไว้อยู่ในสภาพแวดล้อมไม่เหมือนกัน

2.ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนวัตถุมงคล และกรุณาตรวจสอบความสมบูรณ์ของวัตถุมงคลก่อนออกจากร้าน เซเว่น อีเลฟเว่น

3.วัตถุมงคลอาจมีคราบดำ มีรูหรือรอยต่างๆที่เกิดจากกรรมวิธีการสร้าง หน้าตาอาจไม่คมชัด ซึ่งเป็นเสน่ห์ของพระแต่ละองค์ ทางวัดขออนุโมทนาในการร่วมสร้างบุญมา ณ โอกาสนี้

 

รีวิววัตถุมงคล (จากทั้งหมด 0 คน)
ภาพรวมความพึงพอใจ
0
0
0
0
0
ความเห็นของลูกค้าเฉลี่ย
ยอดรวม  ยังไม่มีการประเมิน