ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับ Amulet24.com เว็บไซต์ E-Commerce ของ เซเว่นอีเลฟเว่น

วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครได้ที่ E-mail : Jobs@24shopping.co.th
  • สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ 1 ฉบับ
  • Resume ในรูปแบบ PDF File
  • Portfolio (ถ้ามี)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
  • Mechandiser / Senior Merchandiser หลายอัตรา
  • Buyer / Senior Buyer หลายอัตรา
  • SEO, Digital Marketing Executive หลายอัตรา
  • Web Administration Executive หลายอัตรา
  • Graphic Designer หลายอัตรา

* รับประกันความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

สถานที่ทำงาน Amulet24.com เลขที่ 58/28 หมู่ 2 อาคารเดอะธารา ชั้น 12 – 12A ถนนแจ้งวัฒนะ ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 111200
Hot line : โทร 1371 ต่อ 2 (24 ชม.)
E-Mail : Jobs@24shopping.co.th