ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

  • Mechandiser / Senior Merchandiser หลายอัตรา
  • Buyer / Senior Buyer หลายอัตรา
  • SEO, Digital Marketing Executive หลายอัตรา
  • Web Administration Executive หลายอัตรา
  • Graphic Designer หลายอัตรา