การจัดส่ง

ได้รับวัตถุมงคลเมื่อไหร่

จังหวัด รับที่เซเว่น
อีเลฟเว่น
รับที่บ้าน
รับรอบปกติ รับภายในวัน
ชำระเงินภายใน 11:30 น.
กรุงเทพ-ปริมณฑล 3-5 วัน*  3-5 วัน* 1 วัน **
ต่างจังหวัด 5-7 วัน* 5-7 วัน* ไม่ร่วม
ค่าธรรมเนียม ฟรี!
มีค่าจัดส่ง
(คำนวณตาม น้ำหนักวัตถุมงคลและระยะทาง)
มีค่าจัดส่ง
(คำนวณตาม น้ำหนักวัตถุมงคล และระยะทาง)

*1.เงื่อนไขวัตถุมงคลรับที่เซเว่นอีเลฟเว่น หรือรับที่บ้าน รอบปกติ
- ระยะเวลาจัดส่งไม่รวมวันหยุดราชการ เเละวันหยุดนักขัตฤกษ์
- จ่ายวัน เสาร์-อาทิตย์ หรือ วันหยุดนักขัตฤกษ์ บวกเพิ่มอีก 1 วัน
- มี SMS เเจ้งเตือนเมื่อวัตถุมงคลส่งถึง
- พื้นที่เป็นเกาะที่ต้องข้ามเรือ ใช้ระยะเวลาจัดส่งเพิ่มประมาณ 2 วัน

**2.เงื่อนไขวัตถุมงคลจัดส่งบ้านภายในวัน (Same Day Shipping)
- จัดส่งบ้านภายในวัน  เฉพาะวัตถุมงคลที่มีสัญลักษณ์และจัดส่งตามที่อยู่ใน กรุงเทพ นนทบุรี และสมุทรปราการ เท่านั้น
โดยต้องชำระเงินภายใน 11:30 น. (หลัง 11:31 น. จะส่งวัตถุมงคลตามรอบปกติ)
- ในกรณีคำเช่าบูชาของท่านมี  "วัตถุมงคลจัดส่งบ้านภายในวัน" และวัตถุมงคลอื่นๆ รวมอยู่ด้วย 
ท่านสามารถเลือกวิธีการส่งวัตถุมงคลได้ดังนี้ แยกรับวัตถุมงคล หรือ รับวัตถุมงคลพร้อมกันตามรอบจัดส่งปกติ

จังหวัด รับที่เซเว่น
อีเลฟเว่น
รับที่บ้าน
รับรอบปกติ รับภายในวัน
ชำระเงินภายใน 11:30 น.
กรุงเทพ-ปริมณฑล 3-5 วัน*  3-5 วัน* 1 วัน **
ต่างจังหวัด 5-7 วัน* 5-7 วัน* ไม่ร่วม
ค่าธรรมเนียม ฟรี!
มีค่าจัดส่ง
(คำนวณตาม น้ำหนักวัตถุมงคลและระยะทาง)
มีค่าจัดส่ง
(คำนวณตาม น้ำหนักวัตถุมงคล และระยะทาง)

*1.เงื่อนไขวัตถุมงคลรับที่เซเว่นอีเลฟเว่น หรือรับที่บ้าน รอบปกติ
- ระยะเวลาจัดส่งไม่รวมวันหยุดราชการ เเละวันหยุดนักขัตฤกษ์
- จ่ายวัน เสาร์-อาทิตย์ หรือ วันหยุดนักขัตฤกษ์ บวกเพิ่มอีก 1 วัน
- มี SMS เเจ้งเตือนเมื่อวัตถุมงคลส่งถึง
- พื้นที่เป็นเกาะที่ต้องข้ามเรือ ใช้ระยะเวลาจัดส่งเพิ่มประมาณ 2 วัน

**2.เงื่อนไขวัตถุมงคลจัดส่งบ้านภายในวัน (Same Day Shipping)
- จัดส่งบ้านภายในวัน  เฉพาะวัตถุมงคลที่มีสัญลักษณ์และจัดส่งตามที่อยู่ใน กรุงเทพ นนทบุรี และสมุทรปราการ เท่านั้น
โดยต้องชำระเงินภายใน 11:30 น. (หลัง 11:31 น. จะส่งวัตถุมงคลตามรอบปกติ)
- ในกรณีคำเช่าบูชาของท่านมี  "วัตถุมงคลจัดส่งบ้านภายในวัน" และวัตถุมงคลอื่นๆ รวมอยู่ด้วย 
ท่านสามารถเลือกวิธีการส่งวัตถุมงคลได้ดังนี้ แยกรับวัตถุมงคล หรือ รับวัตถุมงคลพร้อมกันตามรอบจัดส่งปกติ
อัตราค่าขนส่ง

ค่าขนส่ง (น้ำหนัก / กิโลกรัม) กรุงเทพ และปริมณฑล*
ราคา / กล่อง
ต่างจังหวัด
ราคา / กล่อง
≤ 1 กิโลกรัม 35 50
≤ 3 กิโลกรัม 50 70
≤ 5 กิโลกรัม 60 90
≤ 10 กิโลกรัม 90
120
≤ 15 กิโลกรัม 130
170
≤ 20 กิโลกรัม 180 220
> 20 กิโลกรัม คิดเพิ่ม / กิโลกรัม 180+15/Kg
220+15Kg

* หมายเหตุ พื้นที่ปริมณฑล ประกอบด้วย สมุทรปราการ นนทบุรี และปทุมธานี


ค่าขนส่ง (น้ำหนัก / กิโลกรัม) กรุงเทพ และปริมณฑล*
ราคา / กล่อง
ต่างจังหวัด
ราคา / กล่อง
≤ 1 กิโลกรัม 35 50
≤ 3 กิโลกรัม 50 70
≤ 5 กิโลกรัม 60 90
≤ 10 กิโลกรัม 90
120
≤ 15 กิโลกรัม 130
170
≤ 20 กิโลกรัม 180 220
> 20 กิโลกรัม คิดเพิ่ม / กิโลกรัม 180+15/Kg
220+15Kg

* หมายเหตุ พื้นที่ปริมณฑล ประกอบด้วย สมุทรปราการ นนทบุรี และปทุมธานี