การจัดส่ง

ได้รับวัตถุมงคลเมื่อไหร่
จังหวัด รับที่เซเว่นอีเลฟเว่น รับที่บ้าน
กรุงเทพ-ปริมณฑล 2 - 3 วันทำการ 2- 3 วันทำการ
ต่างจังหวัด 3 - 5 วันทำการ 3 - 5 วันทำการ
ค่าธรรมเนียม ฟรี!
มีค่าจัดส่ง
(คำนวณตาม น้ำหนักสินค้าและระยะทาง)

* เงื่อนไขการรับสินค้าที่เซเว่นอีเลฟเว่น หรือ รับที่บ้าน *

ค่าบริการการจัดส่ง

- รับที่เซเว่นอีเลฟเว่น ส่งฟรี ไม่มีค่าบริการ

- รับที่บ้าน มีค่าบริการ (คำนวณตาม น้ำหนักสินค้าและระยะทาง)

ระยะเวลาการจัดส่ง

- กรุงเทพ - ปริมณฑล: ภายใน 2-3 วันทำการ

- ต่างจังหวัด: ภายใน 3-5 วันทำการ

     ระยะเวลาจัดส่ง ไม่รวม วันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดราชการ เเละวันหยุดนักขัตฤกษ์

     ระยะเวลาจัดส่งไปยังพื้นที่พิเศษ (จังหวัดนราธิวาส ยะลา ปัตตานี เกาะต่างๆ และพื้นที่ห่างไกลตัวเมือง) จะใช้ระยะเวลาจัดส่งเพิ่มอีก 2-3 วัน

     ในกรณีรับสินค้าที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น จะมี SMS เเจ้งเตือนเมื่อสินค้าพร้อมให้รับได้ที่ร้าน (หลังจากได้รับ SMS แล้ว กรุณามารับสินค้าภายใน 7 วัน)

     การรับสินค้าที่เซเว่นอีเลฟเว่น ต้องนำหลักฐานมาแสดง ดังนี้ SMS ที่ได้รับจาก ShopAt24 หรือ ใบเสร็จ หรือ บัตรประชาชนของผู้สั่งซื้อ

     ในกรณีรับสินค้าที่บ้าน โปรดรอขนส่งโทรแจ้งยืนยันวันจัดส่งสินค้า

จังหวัด รับที่เซเว่นอีเลฟเว่น รับที่บ้าน
กรุงเทพ-ปริมณฑล 2 - 3 วันทำการ 2- 3 วันทำการ
ต่างจังหวัด 3 - 5 วันทำการ 3 - 5 วันทำการ
ค่าธรรมเนียม ฟรี!
มีค่าจัดส่ง
(คำนวณตาม น้ำหนักสินค้าและระยะทาง)

* เงื่อนไขการรับสินค้าที่เซเว่นอีเลฟเว่น หรือ รับที่บ้าน *

ค่าบริการการจัดส่ง

- รับที่เซเว่นอีเลฟเว่น ส่งฟรี ไม่มีค่าบริการ

- รับที่บ้าน มีค่าบริการ (คำนวณตาม น้ำหนักสินค้าและระยะทาง)

ระยะเวลาการจัดส่ง

- กรุงเทพ - ปริมณฑล: ภายใน 2-3 วันทำการ

- ต่างจังหวัด: ภายใน 3-5 วันทำการ

     ระยะเวลาจัดส่ง ไม่รวม วันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดราชการ เเละวันหยุดนักขัตฤกษ์

     ระยะเวลาจัดส่งไปยังพื้นที่พิเศษ (จังหวัดนราธิวาส ยะลา ปัตตานี เกาะต่างๆ และพื้นที่ห่างไกลตัวเมือง) จะใช้ระยะเวลาจัดส่งเพิ่มอีก 2-3 วัน

     ในกรณีรับสินค้าที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น จะมี SMS เเจ้งเตือนเมื่อสินค้าพร้อมให้รับได้ที่ร้าน (หลังจากได้รับ SMS แล้ว กรุณามารับสินค้าภายใน 7 วัน)

     การรับสินค้าที่เซเว่นอีเลฟเว่น ต้องนำหลักฐานมาแสดง ดังนี้ SMS ที่ได้รับจาก ShopAt24 หรือ ใบเสร็จ หรือ บัตรประชาชนของผู้สั่งซื้อ

     ในกรณีรับสินค้าที่บ้าน โปรดรอขนส่งโทรแจ้งยืนยันวันจัดส่งสินค้า

อัตราค่าขนส่ง

ค่าขนส่ง (น้ำหนัก / กิโลกรัม) กรุงเทพ และปริมณฑล*
ราคา / กล่อง
ต่างจังหวัด
ราคา / กล่อง
≤ 1 กิโลกรัม 25 30
≤ 2 กิโลกรัม 35 50
≤ 3 กิโลกรัม 50 70
≤ 5 กิโลกรัม 60 90
≤ 10 กิโลกรัม 90
120
≤ 15 กิโลกรัม 130
170
≤ 20 กิโลกรัม 180 220
> 20 กิโลกรัม คิดเพิ่ม / กิโลกรัม 180+10/Kg
220+10Kg
พื้นที่ห่างไกล -
+50

* หมายเหตุ

- พื้นที่ปริมณฑล ประกอบด้วย จังหวัดสมุทรปราการ, จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดปทุมธานี

- สำหรับการจัดส่งสินค้าในพื้นที่ห่างไกลจะมีค่าธรรมเนียมการจัดส่งเพิ่ม 50 บาท/ออเดอร์ จากอัตราค่าบริการจัดส่งปกติ โดยพื้นที่ห่างไกลได้แก่
 • จังหวัดยะลา
 • จังหวัดนราธิวาส
 • จังหวัดปัตตานี
 • จังหวัดกระบี่ เฉพาะหมู่เกาะพีพี (เกาะพีพีดอน, เกาะพีพีเล, เกาะยูง, เกาะไม้ไผ่)
 • จังหวัดพังงา เฉพาะอำเภอเกาะยาว (เกาะยาวใหญ่, เกาะยาวน้อย)
 • จังหวัดสุราษฎร์ธานี เฉพาะอำเภอเกาะพะงัน
 • จังหวัดชลบุรี เฉพาะอำเภอเกาะสีชัง

ค่าขนส่ง (น้ำหนัก / กิโลกรัม) กรุงเทพ และปริมณฑล*
ราคา / กล่อง
ต่างจังหวัด
ราคา / กล่อง
≤ 1 กิโลกรัม 25 30
≤ 2 กิโลกรัม 35 50
≤ 3 กิโลกรัม 50 70
≤ 5 กิโลกรัม 60 90
≤ 10 กิโลกรัม 90
120
≤ 15 กิโลกรัม 130
170
≤ 20 กิโลกรัม 180 220
> 20 กิโลกรัม คิดเพิ่ม / กิโลกรัม 180+10/Kg
220+10Kg
พื้นที่ห่างไกล -
+50

* หมายเหตุ

- พื้นที่ปริมณฑล ประกอบด้วย จังหวัดสมุทรปราการ, จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดปทุมธานี

- สำหรับการจัดส่งสินค้าในพื้นที่ห่างไกลจะมีค่าธรรมเนียมการจัดส่งเพิ่ม 50 บาท/ออเดอร์ จากอัตราค่าบริการจัดส่งปกติ โดยพื้นที่ห่างไกลได้แก่
 • จังหวัดยะลา
 • จังหวัดนราธิวาส
 • จังหวัดปัตตานี
 • จังหวัดกระบี่ เฉพาะหมู่เกาะพีพี (เกาะพีพีดอน, เกาะพีพีเล, เกาะยูง, เกาะไม้ไผ่)
 • จังหวัดพังงา เฉพาะอำเภอเกาะยาว (เกาะยาวใหญ่, เกาะยาวน้อย)
 • จังหวัดสุราษฎร์ธานี เฉพาะอำเภอเกาะพะงัน
 • จังหวัดชลบุรี เฉพาะอำเภอเกาะสีชัง
การตรวจรับวัตถุมงคล
1. ในกรณีรับสินค้าที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น หรือ กรณีรับสินค้าที่บ้าน (หลังจากได้รับสินค้าแล้ว กรุณาตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้า หากพบปัญหากรุณาแจ้งภายใน 7 วัน ยึดตามวันที่ใบส่งสินค้า/ใบเสร็จรับเงิน เป็นสำคัญ)​
2.เมื่อได้รับสินค้า กรุณาถ่าย Clip VDO แบบต่อเนื่อง ตั้งแต่ตอนเริ่มแกะกล่องสินค้า

เพื่อใช้เป็นหลักฐาน
  • กรณีที่ได้รับสินค้าไม่ครบ
  • หรือสินค้าเสียหาย
  *หากไม่มี VDO ทางเราขอสงวนสิทธิ์ การเปลี่ยนหรือคืนสินค้า
1. ในกรณีรับสินค้าที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น หรือ กรณีรับสินค้าที่บ้าน (หลังจากได้รับสินค้าแล้ว กรุณาตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้า หากพบปัญหากรุณาแจ้งภายใน 7 วัน ยึดตามวันที่ใบส่งสินค้า/ใบเสร็จรับเงิน เป็นสำคัญ)​
2.เมื่อได้รับสินค้า กรุณาถ่าย Clip VDO แบบต่อเนื่อง ตั้งแต่ตอนเริ่มแกะกล่องสินค้า

เพื่อใช้เป็นหลักฐาน
  • กรณีที่ได้รับสินค้าไม่ครบ
  • หรือสินค้าเสียหาย
  *หากไม่มี VDO ทางเราขอสงวนสิทธิ์ การเปลี่ยนหรือคืนสินค้า