สถานะการเช่าบูชา

ตรวจสอบสถานะวัตถุมงคลอย่างไร

ท่านสามารถตรวจสอบสถานะรายการเช่าบูชาออนไลน์ของท่านได้ 24 ชั่วโมง / 7 วัน โดย
คลิกที่ เมนู "ติดตามสถานะการเช่าบูชา" ที่มุมบนของหน้าเว็บไซต์
ใส่หมายเลขรายการเช่าบูชา และอีเมล์ จากนั้นกดปุ่ม "ติดตาม" เพื่อตรวจสอบสถานะรายการเช่าบูชาของท่าน >> สามารถตรวจสอบสถานะการเช่าบูชาได้ที่นี่ <<

ท่านสามารถตรวจสอบสถานะรายการเช่าบูชาออนไลน์ของท่านได้ 24 ชั่วโมง / 7 วัน โดย
คลิกที่ เมนู "ติดตามสถานะการเช่าบูชา" ที่มุมบนของหน้าเว็บไซต์
ใส่หมายเลขรายการเช่าบูชา และอีเมล์ จากนั้นกดปุ่ม "ติดตาม" เพื่อตรวจสอบสถานะรายการเช่าบูชาของท่าน >> สามารถตรวจสอบสถานะการเช่าบูชาได้ที่นี่ <<