การคืนวัตถุมงคลและคืนเงิน

วิธีการปฏิบัติ สำหรับการเปลี่ยน คืนวัตถุมงคล


1. ลูกค้าตรวจสอบเช็ควัตถุมงคลพร้อมพนักงานทุกครั้ง หากวัตถุมงคลชำรุดหรือผิดสเป็ค สามารถคืนได้ที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น สาขาที่ท่านรับวัตถุมงคลหรือ สาขาที่ท่านสะดวก เพื่อแจ้งรายการวัตถุมงคลที่จะเปลี่ยน หรือ คืน รวมทั้งชื่อ-รหัสสาขาร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ที่ท่านนำวัตถุมงคลไปคืน
2. ติดต่อ Call Center : 02-711-7666 (24 ชั่วโมง) หรือ E-Mail: Customercare@24shopping.co.th ภายใน 7 วัน นับจากวันรับวัตถุมงคล (ยึดตามวันที่ ใบส่งวัตถุมงคล/ใบเสร็จรับเงิน เป็นสำคัญ)
3. รอเจ้าหน้าติดต่อกลับ
4. รอรับวัตถุมงคลรายการที่ส่งมาตรวจสอบ หรือ รายการใหม่ภายใน 30 วันทำการ

กรณีขอเปลี่ยนวัตถุมงคล
  • สามารถเปลี่ยนเป็นชนิดเดิม หรือชนิดใหม่ได้ โดยวัตถุมงคลที่เปลี่ยนต้องมีมูลค่าเท่ากับ หรือมากกว่าชนิดเดิม
  • กรณีวัตถุมงคลที่เปลี่ยนราคาสูงกว่า ลูกค้า จะต้องชำระเงินเพิ่ม
นโยบายการคืนเงิน
  • บริษัทฯ จะทำการคืนเงินค่าสินค้าให้กับลูกค้า ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้
  • บริษัทฯ จะทำการคืนเงิน ตามจำนวนที่ลูกค้าได้ชำระ เช่น ในกรณีหลังหักส่วนลด
  • ระยะเวลาการคืนเงินค่าสินค้า มีรายละเอียดดังนี้
กรณีขอคืนเงิน เนื่องจาก สินค้าแตกหัก หรือชำรุด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา กรณีที่เป็นความผิดพลาดจากการผลิตหรือ การจัดส่ง ระยะเวลาการคืนเงินจะขึ้นอยู่กับช่องทางการชำระเงินของลูกค้า โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. กรณีชำระด้วยเงินสด, QR Code และ Internet banking จะได้รับโอนเงินคืนเข้าบัญชีภายใน 14 วันทำการ
2. กรณีชำระผ่านบัตรเครดิต จะได้รับคืนวงเงินภายใน 1-2 รอบบัญชี (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของธนาคารเจ้าของบัตร)
3. ชำระผ่านบัตรเดบิต จะได้รับคืนวงเงินภายใน 3 รอบบัญชี (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของธนาคารเจ้าของบัตร)
4. กรณีชำระผ่าน Truemoney wallet
     4.1 Truemoney wallet : ผ่านร้าน 7-11 จะได้รับโอนเงินคืนเข้าบัญชีภายใน 14 วันทำการ
     4.2 Truemoney wallet : ผ่านเว็บไซต์ จะได้รับการคืนเงินเข้าTruemoney wallet ภายใน 14 วันทำการ
5. กรณีชำระผ่าน Line pay
     5.1 Line pay : E-Wallet เงินสด จะได้รับการคืนเงินภายใน 14 วันทำการ
     5.2 Line pay : ชำระผ่านบัตรเครดิต และบัตรเดบิต จะได้รับคืนวงเงินภายใน 1-2 รอบบัญชี (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของธนาคารเจ้าของบัตร)
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินเกินระยะเวลาที่กำหนด หากเกิดเหตุสุดวิสัย
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า